Huidige stand van zaken voor duurzaam vliegen en de toekomst

Het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) wil dat het Nederlandse luchtruim schoner wordt. Dit moet in 2070 zelfs volledig emissievrij zijn. Met de luchtvaartsector is afgesproken dat de uitstoot van CO2 in 2030 met 35 procent verminderd dient te zijn ten opzichte van nu.

Ook is er sprake van een Ontwerpakkoord duurzame luchtvaart. De stappen naar duurzaam vliegen worden en zijn gezet. Het is ook pure noodzaak, want het aantal vliegbewegingen boven Nederland is inmiddels gestegen van 575.000 in 2013 naar 657.000 in 2018.

En het gaat maar door. Groeiende economieën wereldwijd, toename van de wereldbevolking en natuurlijk wil iedereen vandaag de dag in Amsterdam zijn.

Drukte in de lucht

Schaduw van een vliegtuig boven een tropische kust met palmbomen

Het is om deze reden druk in de lucht. We vliegen te veel en te makkelijk. En het gaat ook steeds drukker worden. Vliegen is sterk vervuilend en toch doen we het steeds vaker. Bijna 90 procent van het vliegverkeer is er door toeristen. Hoogste tijd voor een ommekeer. Door onder andere het NLR wordt momenteel onderzocht of duurzaam vliegen mogelijk is met waterstof.

Met waterstofdrones wordt geoefend. Waterstof wordt met zuurstof uit de lucht omgezet in elektrische energie. Zo kunnen we voortaan op een CO2 neutrale wijze vliegen. Fantastisch toch? Geen zwarte stof meer op de Nederlandse daken en op onze witte tuinstoelen. Nou ja, minder dan.

Kan vliegen eigenlijk wel duurzamer?

Onbemande witte drone vliegt rond boven een stad

Het NLR is aan het oefenen met drones op waterstof. Maar een ommezwaai op grote schaal wordt nog niet verwacht. In het klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat de luchtvaartsector het probleem van de CO2-emissie zelf moet oplossen. Er staat niet in hoeveel ze moeten minderen.

De vliegtuigindustrie is bezig met onderzoek naar alternatieve brandstoffen en andere motoren die zuiniger zijn, maar helaas nog niet met rigoureuze veranderingen.

Overstappen naar duurzaam; ook zelf

Hand houdt brandende lamp vast met een groen takje en bladeren erin

De volgende stap is van de ene energiesoort naar de andere. Van kerosine naar waterstof. Tenminste, dat geldt voor de luchtvaart. Voor jou is belangrijk te weten dat er energieleveranciers zijn die duurzame energie leveren. Denk je aan overstappen van energie? Dan is het goed om te weten dat er door de huidige technologische ontwikkelingen volop mogelijkheden zijn.

Elektriciteit bij jou in huis kan worden gerealiseerd door windmolenparken, zonne-energie, aardwarmte, biomassa of waterkracht. Duurzame energie is groene energie. Energie die we vrijelijk kunnen gebruiken zonder dat we daarmee de aarde en volgende generaties belasten. Schone energie zodat de aarde en ook ons luchtruim schoon blijven.